Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

 

 

   Асортимент

Асортиментът надхвърля 30 000 артикула и непрекъснато се обновява с нови продуктови предложения и разнообразие. Екологичните храни са приоритет, затова акцента в това направление е изключително прецизиран. Клиентът винаги има право на избор в съответния групов и ценови диапазон. В търговията на дребно системата функционира на самообслужване от началото на новият век, като с любезното съдействие на персонала се извършват консултации при необходимият избор на всеки клиент.

 

                                     

 Търговия на дребно

Фирмата развива постепенно своите търговски обекти, като залага основно на нуждите на пазара и търсенето. Търговските обекти са собствени инвестиции на фирмата, позиционирани на удобни за клиента точки в областните градове Ямбол и Сливен.

 

Нашите клиенти са приятно изненадвани с непрекъснати промоции и томболи. За удобство на клиентите Фирмата работи и с ваучери за храна. Съвременните форми и на безкасово плащане функционират за бързо разплащане на касите в търговските обекти.

 

Политика на фирмата

Гъвкавата политика на фирмата е: Да задоволява нуждите на всички клиенти, да създава комфорт и разнообразие в предлагането на продукти, да улеснява максимално формите на избор и обслужване...

 

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е: Да работи в полза на обществото и задоволява максимално неговите потребности. В подкрепа на местния бизнес консултира, направлява и подкрепя предприемачеството в областите на производство на храни и стоки за потребление в дома, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване на процеса...

 

Социалната политика

Социалната политика на фирмата цели да подкрепя културния живот, духовното израстване на личността, подпомага образованието, инициира и участва в благотворителност за нуждаещи се, внася разнообразие и приятни емоции ...

 

 

   Асортимент

Асортиментът надхвърля 30 000 артикула и непрекъснато се обновява с нови продуктови предложения и разнообразие. Екологичните храни са приоритет, затова акцента в това направление е изключително прецизиран. Клиентът винаги има право на избор в съответния групов и ценови диапазон. В търговията на дребно системата функционира на самообслужване от началото на новият век, като с любезното съдействие на персонала се извършват консултации при необходимият избор на всеки клиент.

 

                                     

 Търговия на дребно

Фирмата развива постепенно своите търговски обекти, като залага основно на нуждите на пазара и търсенето. Търговските обекти са собствени инвестиции на фирмата, позиционирани на удобни за клиента точки в областните градове Ямбол и Сливен.

 

Нашите клиенти са приятно изненадвани с непрекъснати промоции и томболи. За удобство на клиентите Фирмата работи и с ваучери за храна. Съвременните форми и на безкасово плащане функционират за бързо разплащане на касите в търговските обекти.

 

Политика на фирмата

Гъвкавата политика на фирмата е: Да задоволява нуждите на всички клиенти, да създава комфорт и разнообразие в предлагането на продукти, да улеснява максимално формите на избор и обслужване...

 

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е: Да работи в полза на обществото и задоволява максимално неговите потребности. В подкрепа на местния бизнес консултира, направлява и подкрепя предприемачеството в областите на производство на храни и стоки за потребление в дома, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване на процеса...

 

Социалната политика

Социалната политика на фирмата цели да подкрепя културния живот, духовното израстване на личността, подпомага образованието, инициира и участва в благотворителност за нуждаещи се, внася разнообразие и приятни емоции ...

 

 

   Асортимент

Асортиментът надхвърля 30 000 артикула и непрекъснато се обновява с нови продуктови предложения и разнообразие. Екологичните храни са приоритет, затова акцента в това направление е изключително прецизиран. Клиентът винаги има право на избор в съответния групов и ценови диапазон. В търговията на дребно системата функционира на самообслужване от началото на новият век, като с любезното съдействие на персонала се извършват консултации при необходимият избор на всеки клиент.

 

                                     

 Търговия на дребно

Фирмата развива постепенно своите търговски обекти, като залага основно на нуждите на пазара и търсенето. Търговските обекти са собствени инвестиции на фирмата, позиционирани на удобни за клиента точки в областните градове Ямбол и Сливен.

 

Нашите клиенти са приятно изненадвани с непрекъснати промоции и томболи. За удобство на клиентите Фирмата работи и с ваучери за храна. Съвременните форми и на безкасово плащане функционират за бързо разплащане на касите в търговските обекти.

 

Политика на фирмата

Гъвкавата политика на фирмата е: Да задоволява нуждите на всички клиенти, да създава комфорт и разнообразие в предлагането на продукти, да улеснява максимално формите на избор и обслужване...

 

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е: Да работи в полза на обществото и задоволява максимално неговите потребности. В подкрепа на местния бизнес консултира, направлява и подкрепя предприемачеството в областите на производство на храни и стоки за потребление в дома, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване на процеса...

 

Социалната политика

Социалната политика на фирмата цели да подкрепя културния живот, духовното израстване на личността, подпомага образованието, инициира и участва в благотворителност за нуждаещи се, внася разнообразие и приятни емоции ...