Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 74

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 75

Warning: Array to string conversion in /home/viltonco/public_html/modules/mod_sp_smart_slider/helper.php on line 79

 

Стартира новата ни платформа за онлайн заявки!

Можете да заявите потребителско име на нашите дистрибутори
или като се обадите на телефонът ни за заявки!

 

 

 

  Асортимент

Асортиментът надхвърля 30 000 артикула и непрекъснато се обновява с нови продуктови предложения и разнообразие. Екологичните храни са приоритет, затова акцента в това направление е изключително прецизиран. Клиентът винаги има право на избор в съответния групов и ценови диапазон. В търговията на дребно системата функционира на самообслужване от началото на новият век, като с любезното съдействие на персонала се извършват консултации при необходимият избор на всеки клиент.

 

                                     

 Търговия на дребно

Фирмата развива постепенно своите търговски обекти, като залага основно на нуждите на пазара и търсенето. Търговските обекти са собствени инвестиции на фирмата, позиционирани на удобни за клиента точки в областните градове Ямбол и Сливен.

 

Нашите клиенти са приятно изненадвани с непрекъснати промоции и томболи. За удобство на клиентите Фирмата работи и с ваучери за храна. Съвременните форми и на безкасово плащане функционират за бързо разплащане на касите в търговските обекти.

 

Политика на фирмата

Гъвкавата политика на фирмата е: Да задоволява нуждите на всички клиенти, да създава комфорт и разнообразие в предлагането на продукти, да улеснява максимално формите на избор и обслужване...

 

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е: Да работи в полза на обществото и задоволява максимално неговите потребности. В подкрепа на местния бизнес консултира, направлява и подкрепя предприемачеството в областите на производство на храни и стоки за потребление в дома, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване на процеса...

 

Социалната политика

Социалната политика на фирмата цели да подкрепя културния живот, духовното израстване на личността, подпомага образованието, инициира и участва в благотворителност за нуждаещи се, внася разнообразие и приятни емоции ...

 

Стартира новата ни платформа за онлайн заявки!

Можете да заявите потребителско име на нашите дистрибутори
или като се обадите на телефонът ни за заявки!

 

 

 

  Асортимент

Асортиментът надхвърля 30 000 артикула и непрекъснато се обновява с нови продуктови предложения и разнообразие. Екологичните храни са приоритет, затова акцента в това направление е изключително прецизиран. Клиентът винаги има право на избор в съответния групов и ценови диапазон. В търговията на дребно системата функционира на самообслужване от началото на новият век, като с любезното съдействие на персонала се извършват консултации при необходимият избор на всеки клиент.

 

                                     

 Търговия на дребно

Фирмата развива постепенно своите търговски обекти, като залага основно на нуждите на пазара и търсенето. Търговските обекти са собствени инвестиции на фирмата, позиционирани на удобни за клиента точки в областните градове Ямбол и Сливен.

 

Нашите клиенти са приятно изненадвани с непрекъснати промоции и томболи. За удобство на клиентите Фирмата работи и с ваучери за храна. Съвременните форми и на безкасово плащане функционират за бързо разплащане на касите в търговските обекти.

 

Политика на фирмата

Гъвкавата политика на фирмата е: Да задоволява нуждите на всички клиенти, да създава комфорт и разнообразие в предлагането на продукти, да улеснява максимално формите на избор и обслужване...

 

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е: Да работи в полза на обществото и задоволява максимално неговите потребности. В подкрепа на местния бизнес консултира, направлява и подкрепя предприемачеството в областите на производство на храни и стоки за потребление в дома, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване на процеса...

 

Социалната политика

Социалната политика на фирмата цели да подкрепя културния живот, духовното израстване на личността, подпомага образованието, инициира и участва в благотворителност за нуждаещи се, внася разнообразие и приятни емоции ...

 

Стартира новата ни платформа за онлайн заявки!

Можете да заявите потребителско име на нашите дистрибутори
или като се обадите на телефонът ни за заявки!

 

 

 

  Асортимент

Асортиментът надхвърля 30 000 артикула и непрекъснато се обновява с нови продуктови предложения и разнообразие. Екологичните храни са приоритет, затова акцента в това направление е изключително прецизиран. Клиентът винаги има право на избор в съответния групов и ценови диапазон. В търговията на дребно системата функционира на самообслужване от началото на новият век, като с любезното съдействие на персонала се извършват консултации при необходимият избор на всеки клиент.

 

                                     

 Търговия на дребно

Фирмата развива постепенно своите търговски обекти, като залага основно на нуждите на пазара и търсенето. Търговските обекти са собствени инвестиции на фирмата, позиционирани на удобни за клиента точки в областните градове Ямбол и Сливен.

 

Нашите клиенти са приятно изненадвани с непрекъснати промоции и томболи. За удобство на клиентите Фирмата работи и с ваучери за храна. Съвременните форми и на безкасово плащане функционират за бързо разплащане на касите в търговските обекти.

 

Политика на фирмата

Гъвкавата политика на фирмата е: Да задоволява нуждите на всички клиенти, да създава комфорт и разнообразие в предлагането на продукти, да улеснява максимално формите на избор и обслужване...

 

Мисия на фирмата

Мисията на фирмата е: Да работи в полза на обществото и задоволява максимално неговите потребности. В подкрепа на местния бизнес консултира, направлява и подкрепя предприемачеството в областите на производство на храни и стоки за потребление в дома, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване на процеса...

 

Социалната политика

Социалната политика на фирмата цели да подкрепя културния живот, духовното израстване на личността, подпомага образованието, инициира и участва в благотворителност за нуждаещи се, внася разнообразие и приятни емоции ...